Bóg zgromadza dziec...
 
Notifications
Clear all

Bóg zgromadza dzieci Izraela . Wracamy do domu Siostry i Bracia .


arex mazury
(@arex-mazury)
New Member
Dołączył: 7 miesięcy temu
Posty: 3
Topic starter  

Ezechiel 39:28 ,, Wówczas przekonają się , że  Ja ,PAN, jestem ich Bogiem .Zrozumieją to , widząc ,że wygnałem ich  do niewoli wśród  narodów , ale też zebrałem ich  na ich ziemi i wśród narodów nie pozostawię już nikogo z nich . "  Bóg nikogo nie pominie , nie pozostawi , jest nadzieja .

 

Izajasz 27:12 ,, a wy , synowie Izraela będziecie zbierani jeden po drugim "


Cytat
TomaszR
(@tomaszr)
Active Member
Dołączył: 7 miesięcy temu
Posty: 6
 

AMEN 😊 


OdpowiedzCytat
TomaszR
(@tomaszr)
Active Member
Dołączył: 7 miesięcy temu
Posty: 6
 

To co się tutaj dzieje na tej ziemi to jest tragedia do jakiego stopnia człowiek upadł 🥺


OdpowiedzCytat
Kuba_łódzkie
(@kubakwertowski)
Active Member
Dołączył: 7 miesięcy temu
Posty: 6
 

Swego czasu też znalazłem kilka wersetów ze starego testamentu o porwaniu/przeniesieniu na pustynię. Co o tym sądzicie? Czy te słowa mogą tyczyć się rozproszonego po całym świecie Izraela?

Ezechiela 36:23-28 - Bóg wyprowadzi swój lud i go oczyści
Ozeasza 2:16 - cały 2 rozdział opowiada o niewiernym Izraelu, który znów staje się własnością Pana
Izajasza 11:11,12 - Pan zgromadzi resztkę swego ludu. Podniesie znak dla pogan (ciekawe co to może oznaczać)
Ezechiela 20:33-38 - Najmocniejszy fragment! Bóg wyprowadzi swój lud ale tylko ostatek będzie zbawiony.


OdpowiedzCytat
admin
(@admin)
Member Admin
Dołączył: 8 miesięcy temu
Posty: 15
 

@kubakwertowski 

wg mojego poznania część już się wydarzyła. Ta resztka, to ci Izraelici, którzy nawrócili się za czasów Jezusa i po


OdpowiedzCytat
DamianT
(@damiant)
Active Member
Dołączył: 7 miesięcy temu
Posty: 6
 

Każdy kolejny dzień jest dla nas sprawdzianem, czy trwamy w Prawdzie, i czy Boże Prawo i wole należycie wypełniamy. Droga do celu jeszcze daleka i wyboista.

Prośmy Pana, aby przez swojego Ducha umacniał nas i prostował nasze drogi na ziemi. 

1 list Piotra 1, 5-9:

Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia , gotowego objawić się w czasie ostatecznym . Dlatego radujcie się , choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń . Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota , które przecież próbuje się w ogniu , na sławę , chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa . Wy , choć nie widzieliście , miłujecie Go ; wy w Niego teraz , choć nie widzicie , przecież wierzycie , a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy , gdy osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz.

Chwała Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi.


OdpowiedzCytat
arex mazury
(@arex-mazury)
New Member
Dołączył: 7 miesięcy temu
Posty: 3
Topic starter  

@kubakwertowski Odpowiedź do Izajasz 11 w Izajasz 66 wersety18-21

Odpowiedź do Ezechiela 20 w Ewangelia Mateusza 7 wers 21-24    zbawieni -uratowani, którzy przestrzegają przykazania Boga 


OdpowiedzCytat
Share: